Tromsø får kraftig helsekritikk: Gir helsehjelp med tvang og makt

Tromsø kommune sikrer ikke at alle mennesker med utviklingshemning får forsvarlige helsetjenester i hjemmet og tilgang til medisinsk undersøkelse og behandling.

Tromsø

Fylkeslegen i Troms har avslørt en rekke lovbrudd hos Tromsø kommune.

Foto: Robert Greiner/NRK

Dette er konklusjonen i en rapport fra Fylkeslegen i Troms.

– Dette er svært bekymringsfullt, sier fylkeslege Svein Steinert.

Det var i høst at Fylkesmannen foretok en undersøkelse om hvorvidt Tromsø kommune gjennom systematisk styring og ledelse sikrer at mennesker over 18 år med utviklingshemning, og som bor i egen eid eller leid bolig, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Svein Steinert

Fylkeslege i Troms, Svein Steinert.

Foto: Petter Strøm / NRK

En rekke lovbrudd

Her er noen av funnene som ble gjort, og som er klare brudd på lovverket:
* Det er dokumentert at det gis helsehjelp med tvang og makt, uten at det er fattet vedtak og dette etter lover og regler.
* Brukere har fått medisiner fra personell uten nødvendig kompetanse i fire tilfeller.
* Det fremkommer gjennom avviksmeldinger at brukere ikke har fått medisiner og sondemat/veske i tre tilfeller på grunn av mangel på personell med nødvendig kompetanse.
* Anbefalt oppfølging hos fastlege av mulig diabetes ikke er fulgt opp.
* Ikke alle ansatte med medisinansvar kjenner til kommunens retningslinjer for legemiddelhåndtering.
* Det er eksempelvis mangelfull dokumentering av blodsukkermålinger og vektkontroller. I en tremåneders periode er det registrert 94 medikamentavvik i etat for oppfølgingstjenester.

Trond Brattland

Trond Brattland i Helse og omsorg i Tromsø kommune.

Foto: Kristine Østvold / NRK

Tar dette på alvor

Konstituert avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Trond Brattland, sier at de tar rapporten på alvor.

– Vi kan bli bedre, og jobber med det, sier han.

– Mest sårbare

Fylkeslege Svein Steinert sier at kommunen har fått frist til å rydde opp.

– Men dette er en krevende pasientgruppe. Mange av disse pasientene har et så stort omsorgsbehov at det nesten er blitt en institusjon i et lite hjem. Det er veldig krevende for kommunen å rekruttere kompetent personell og drive på en god måte. Men det må kommunen gjøre. Dette er noen av de mest sårbare personene i vårt samfunn, mener Steinert.