Tromsø-boikott

Tromsø kommunestyre vil boikotte alle varer som produsert på okkupert palestinsk område. Det ble vedtatt med 25 mot 18 stemmer etter forslag fra partiet Rødt. Trondheim kommunestyre har vedtatt en lignende uttalelse, som Utenriksdepartementet nå vurderer lovligheten av.

Vedtaket i Tromsø kommunestyre blir nå fremmet for lovlighetskontroll hos fylkesmannen.