NRK Meny
Normal

Troms Kraft tapte unødig på saken om Bardufossen

Granskingsrapporten om Troms Kraft viser at selskapet tapte over 40 millioner kroner i striden om eierskapet til Bardufoss kraftverk.

Bardufossen

Bardufoss kraftverk.

Foto: NRK

Troms Kraft tapte over 40 millioner kroner på at selskapet ikke godtok et tilbud fra Statkraft i striden om vannrettighetene til Bardufossen. Men selskapet gikk til rettssak.

Det ble tap, selv om Troms Kraft visste at de hadde en dårlig sak. Det går fram av deler av granskingsrapporten om Troms Kraft som ble offentliggjort onsdag ettermiddag.

Det utviklet seg til å bli en bitter strid om rettighetene til Bardufossen som produserte en viktig del av kraften til Troms Kraft. Statkraft ønsket ikke å forlenge leieavtalen om rettighetene.

Da forhandlingene strandet om forlengelse, forsøkte Troms Kraft seg på et politisk og juridisk løp for å sikre eierskapet til Bardufossen.

Den politiske lobbyvirksomheten retta seg særlig mot Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Troms Kraft betalte også på dette tidspunktet 200 000 kroner for et energiprosjekt i regi av Senterpartiet.

Men det presset om å beholde rettighetene førte ikke fram. Det ble rettssak som kostet Troms Kraft 12 millioner kroner. Hadde selskapet godtatt tilbudet fra Statkraft før rettssaken, kunne Troms Kraft fått utbetalt 42 millioner kroner.