Troms idrettskrets skal få ryttersportklubb på beina

Troms idrettskrets tar over administrasjonen av Tromsø Ryttersportklubb etter lang tid med konflikt i klubben.

Knut Bjørklund

Knut Bjørklund, leder i Troms idrettskrets.

Foto: Troms idrettskrets

Det har lenge vært uro i Tromsø Ryttersportklubb. Etter bare tre måneder fikk klubbens styre mistillit mot seg, og mandag behandlet Troms idrettskrets saken i et ekstraordinært møte.

De har nå kommet fram til at de tar over administrasjonen av ryttersportklubben.

Ønsker ro

Leder i Troms idrettskrets, Knut Bjørklund forteller til NRK at de ønsker å få ned temperaturen i klubben.

– Vi har hatt et møte med både Idrettsforbundet og Rytterforbundet, og vi er enige i det som nå skjer. Vi ønsker ro og forsoning i klubben, sier Bjørklund.

Dette betyr at dagens styre i Tromsø Ryttersportklubb går av, men daglig leder og alle ansatte fortsetter i sine stillinger.

Avlyser årsmøte

– Vi tar oppfordringen fra klubben til følge. Styret og andre medlemmer har bedt om hjelp fra et overordnet organ om hjelp, og i dette tilfellet ser vi at om vi skal gjøre noe må vi ta et styrende grep, sier Bjørklund.

Dermed blir ryttersportklubbens planlagte årsmøte denne uken avlyst. Det mener Bjørklund er til klubbens beste.

– Etter å ha sett konfliktnivået i klubben, er vi sikre på at årsmøtet ville gjort mer skade på klubben, sier han.

Setter inn interimsstyre

Idrettskretsen setter nå inn et midlertidig styre i klubben som rapporterer til idrettskretsen.

– Styret vil få et definert mandat for å bringe fram alle fakta og forhold i klubben og ta grep for å ordne opp i de tingene som er årsak til utfordringene, sier Bjørklund.

Idrettskretsen skal ved en senere anledning innkalle til ekstraordinært årsmøte i Tromsø Ryttersportklubb der de skal velge nytt styre.

Bjørklund sier at de vil beholde administrasjonen i klubben i de kommende månedene.

– Vi har et inderlig håp og en oppfordring til alle medlemmene i klubben om å ta ansvar og bidra til at aktivitetene opprettholdes.