NRK Meny
Normal

Troms fylke bryter reglene for spesialundervisning

En revisorundersøkelse avdekker brudd på reglene for spesialundervisning ved de videregående skolene i Troms. Rutiner er ikke blitt fulgt, og Troms fylkeskommune kan ikke dokumentere korrekt saksbehandling.

Nytt skolebygg

Troms fylkeskommune har brutt reglene for spesialundervisning i videregående skoler. Illustrasjonsfoto fra Rå videregående skole i Kvæfjord.

Foto: Stian Saur/Troms fylkeskomune

Saka ble tatt opp i fylkestinget i går, og nå lover fylkesråd for utdanning Roar Sollied fra Venstre at det skal ryddes opp og at reglene skal følges.

Avvik fra opplæringsloven

Det er rundt 6000 elever i de 14 videregående skolene i Troms. Noen hundre av disse elevene har krav på spesialundervisning.

En undersøeklse som revisorer har foretatt, avdekker flere avvik fra opplæringsloven, forvaltningsloven og reglene for saksbehandlingstid og sakkyndige vurderinger.

Fylkesråd Roar Sollid sier at han tar rapporten på fullt alvor.

Roar Sollied, Troms Venstre

Fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied, lover opprydding i fylkets håndtering av opplæringsloven.

Foto: Audun Halaas

– Den viser jo først og fremst at det er for dårlig sammenheng i saksrekkefølgen, at det er dårlig dokumentasjon på vedtak, og at det ikke er sammenheng mellom vedtak og individuell opplæringsplan.

Uansett hvilke valg man tar, så skal det dokumenteres og følges opp. Det er ikke gjort, og det må vi bare ta til etterretning og forbedre, sier Sollied som innrømmer at fylkeskommunen ikke har gjort en god nok jobb.

– Vi må dokumentere det vi holder på med og det gjelder alle elevene. Tilpassa opplæring gjelder for jo ikke bare de svakeste, men hele rekka oppover.

Lover opprydding

Vi skal ta fatt i det, og vi kommer nå framover til 2017 å snu på hele dette og undersøke hva det er som foreligger i en engen utredning for spesialundervisning og tilpassa opplæring sier fylkesråd Roar Sollied.

Edvin Eriksen fra SV reagerer på bruddene som er avdekka.

– Det gjelder jo 15-20 prosent av elevene, elever med lærevansker, psykososiale vansker, og de krever noe ekstra. Det er disse som får minst hjelp i det videregående skolesystemet.

Konsekvensen for elevene er at de ikke får det opplæringstilbudet de skal ha. De får ikke tilpassa opplæring. Det er helt åpenbart, sier Eriksen.

Alvorlige mangler

Edvin Eriksen forteller at han har snakka med en lærer som hadde en klasse med 29 elever.

Fem av dem hadde alvorlige diagnoser. Ingen av dem fikk tilpassa opplæring, forteller han.

Trenger mer ressurser

Eriksen tror at Roar Sollid og de andre i ledelsen i fylkeskommen vil prøve å rett opp feilene som er gjort.

– Og jeg tror at de kommer til å gjøre en jobb. Men jobben er antakelig mye større enn de har tenkt. Fylkeskommunen har ikke penger til å gi et tilbud til alle, sier Edvin Eriksen.

– De siste åra har det i budsjettsammenheng vært kutta på ressurser til spesialundervisning ganske dramatisk. Du kan redusere på ressurser til spesialundervisning dersom du styrker ordinær tilpassa opplæring. Men det er ikke det som har skjedd. Man har rett og slett tatt bort ressursene.

Elevene får ikke den tilpassa opplæringa de har krav på. Det er situasjonen per i dag, og i verste fall er det et brudd på opplæringsloven, sier Edvin Eriksen fra SV.