Troms fastholder fylkeskrav

Fylkesrådet fastholder at hovedsetet for den nye fylkeskommunens politiske og administrativ ledelse skal være i Tromsø. Fylkesrådet tilrår at fellesnemnda som skal jobbe videre med sammenslåinga, skal ha 18 medlemmer fra Troms og 11 fra Finnmark. Dette punktet bidro til at Finnmark brøt forhandlingene med Troms.