Trenger verger til å bistå flyktningbarn

Når asylmottaket for barn åpner i Tromsø i november, trenger barna voksne verger og støttespillere.

Grønnegata 105

Dette mottaket i Grønnegata 105 åpner for enslige mindreårige asylsøkere i november. UDI har inngått kontrakt om 40 plasser.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Tromsø kommune etterlyser folk som kan ta på seg oppgaven, og behovet er økende, sier fagansvarlig i vergemålsgruppen til Fylkesmannen i Troms, Nils Aadnesen.

Om en knapp måned åpner det et nytt mottak for enslige mindreårige barn i Tromsø. Derfor trengs det nå flere privatpersoner som kan være verge for barna.

En verge er en representant som skal se til at barna som har kommet til landet blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og bistå overfor offentlig myndigheter.

Enslige mindreårige asylsøkere er i Norge uten sine foreldre. I asylsaken får de bistand av sin advokat og den daglige omsorgen får de på mottaket, likevel skal den som er verge ha en interesse for hverdagen til barnet.

Det skal også være en person som den mindreårige kan ta kontakt med dersom det skulle være behov.

Må være egnet

Det er Fylkesmannen i Troms som rekrutterer slike representanter i fylket og som gir dem opplæring og oppfølging.

– Det er ikke bestemte krav til utdanningen, men man må være egnet til oppgaven, sier Aadnesen.

Men han nevner at du bør ha interesse for asylbarnas situasjon og evne til å snakke med barn og ungdom. Du må også ha tilstrekkelig tid og bør ha bra kjennskap til offentlig forvaltning.

Behovet for verge er økende i takt med at det opprettes nye mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Per i dag er det 900 oppnevnte verger i Troms.

Når barna får innvilget opphold, noe de stort sett får, har de krav på verge. I dag er det flest kvinner som melder seg som verger for asylungdom, og mange pensjonister også.

En verge for asylbarn får 850 kroner i måneden for jobben.