Trenger flere ansatte

Troms politidistrikt mener det er behov for flere stillinger når passloven foreslås endret. Det er blant annet forslag om halvert gyldighetstid for pass til personer over 16 år. Da må det utstedes langt flere pass. Politimester Ole B. Sæverud mener endringene i passloven kan føre til at det blir utstedt færre pass per dag om de ikke får flere ansatte.