Trenger bedre helsesøstertjeneste


- Helsesøstertjenesten i Tranøy er i dag ikke god nok til å ivareta de bosatte flyktningene i kommunen. Det mener tjenesten sjøl i en høringsuttalelse i forbindelse med at det skal lages en plan for bosetting og integrering. En egen flyktninghelsesøster med ansvar for undersøkelser og oppfølging av flyktningene, er nødvendig, mener helsesøstertjenesten.