NRK Meny
Normal

Trekker søkere til sine barnehager på godt rykte

Norges Arktiske Studentsamskipnad har ikke en eneste barnehagelærer på dispensasjon i sine fem barnehager i Tromsø.

Barnehage

Norges arktiske studentsamskipnad driver fem studentbarnehager i Tromsø og én i Alta. De har til sammen i overkant av 400 barnehageplasser. (Illustrasjonsbilde)

Foto: colourbox.com

Kjersti Carlson

Kjerstin Carlson er avdelingsleder hos Norges Arktiske Studentsamskipnad

Foto: NRK

Det er uvanlig sammenlignet med store deler av landet og Troms forøvrig.

Tall viser at 3.628 barnehagelærere arbeidet på dispensasjon i norske barnehager i fjor.

Dette er en nedgang. Tallene viser også at 14 av 19 fylker har hatt en nedgang i antall dispensasjoner fra 2011 til og med 2013.


Mens resten av landet kan notere en svak framgang sliter fortsatt Troms med å få nok faglærte inn i barnehagen.

Trengte ikke dispensasjoner


I fjor ga kommunene i Troms 119 dispensasjoner fra loven. Ingen av disse hadde Norges Arktiske Studentsamskipnad søkt om. De hadde ikke behov for det.

– Vi har jobbet bevisst med dette seks år. Skal vi ha en god barnehage må vi ha gode og mange nok fagfolk. Jeg tror at det at vi har øvingsbarnehager gjør at flere barnehagelærerstudenter kommer tilbake til oss, sier avdelingsleder Kjerstin Carlson.

Godt rykte

I tillegg har de vedtatt at de skal ha en pedagogisk leder og en barnehagelærer i hver base eller avdeling.

– Det betyr at du har et stort fagmiljø i en barnehage som igjen betyr at du har en attraktiv arbeidsplass for nye søkere, sier Carlson.


Mulighetene for å gjøre en god jobb er større i et stort fagmiljø, mener hun.

– Det er også viktig å skape et godt rykte om et sterkt faglig miljø slik at folk og foreldre søker seg til oss, sier Kjerstin Carlson.

Dispensasjoner bør stoppes

Tirsdag gikk Utdanningsforbundet ut og krevde stans i ordningen med dispensasjoner.

– Muligheten til å søke om dispensasjoner må stoppes. Det viser seg at det blir en sovepute for kommunene, og år etter år har vi mange dispensasjoner fra kravet til utdanning som stilles i barnehagene, sa leder for Utdanningsforbundet i Tromsø, Grete Theodorsen, til NRK.