NRK Meny
Normal

Trekker seg ikke

Rådmannen i Vadsø må betale 20.000 for skattejuks. Men han vurderer ennå ikke å trekke seg fra stillingen.

 

Svein Tore Dørmænen
Foto: NRK

Rådmannen i Vadsø må betale 20.000 kroner i bot for skatteunndragelse.

Dommen var klar i dag, og både rådmannen og kommunen refses for uryddighet rundt rådmannens økonomi.

 

Det var i fjor at politi og økokrim foretok en razzia i rådmannens bolig i Vadsø. En bolig det siden har vært stor strid om - rådmannen ble blant annet tiltalt for ikke å ha opplyst alle skattefordeler ved fri bolig.

Fornøyd med dommen 

I dag falt dommen, og rådmannen er frikjent på fem tiltalepunkter etter likningsloven, dømt for to.

Aktor Magne Nyborg er likevel fornøyd med dommens prinsippielle innhold:

– Det viktigste er jo at en person i en slik rolle ikke sikrer notoritet rundt de avtaler de inngår. Han ble heller ikke hørt i at han ikke har arbeidsgiveransvar for seg selv. Han har en selvstendig plikt til å påse at kommunen følger alle lover og regler.

 Evalueres i bystyret

Også kommunen får i dommen kritikk for ikke å ha holdt kontroll med rådmannens økonomi. Ordfører Hauk Johnsen vil i dag ikke si noe om saken:

– Nei, jeg ønsker ikke å kommentere innholdet i dommen. Vi kommer til å ta denne saken opp i bystyret neste mandag, og da kommer vi til å evaluere tingrettens dom.

Ikke overrasket

Det var kontrollutvalgets leder, Roald Bønå, som først slo alarm. Han sier i dag at dette:

– Det er ingen overraskelse at rådmannen faktisk blir dømt for noen av forholdene, det er vel mer merkelig at han frikjennes for fem av punktene.

– Men han er fremdeles dømt for skattejuks, kan Vadsø kommune leve med en rådmann som har brutt loven?

– Med forbehold om at denne dommen blir rettskraftig, bør politikerne i kommunen ta dette opp til vurdering.

Trekker seg ikke

Nå er det opp til bystyret å ta stillingen til rådmannens tillit.

Svein Tore Dørmænen selv vurderer ikke å trekke seg som rådmann i Vadsø kommune:

– Jeg kan ikke se at noe ved denne saken som skulle tilse det, nei.

Og mens Vadsø kommunes politikere vurderer rådmannens troverdighet, vurderer begge parter i saken om de vil anke dommen.