Trekker seg fra samarbeid

Troms fylkeskommune melder seg ut av selskapet Norsk Gassforum. Dette er et samarbeidsorgan av fylkeskommuner med formål å fremme bruk av naturgass, biogass og hydrogen. Troms mener at Norsk Gassforums satsing på bruk av gass innen transport har begrenset betydning for Troms fylkeskommune. Fylkeskommunen vil fortsatt jobbe aktivt med muligheter og problemstillinger knyttet til bruk av gass, og vil videreføre dette arbeidet gjennom andre samarbeidsplattformer som for eksempel Nordnorsk Petroleumsråd.