Trekker oppsigelsen av sparket indentant

Leif Magne Tangen får jobben tilbake.

Tromsø Kunstforening og Leif Magne Tangen

Leif Magne Tangen får jobben tilbake.

Foto: Juan-Pedro Fabra Guemberena/Rune Nordgård Andreassen

Det nye styret i Tromsø kunstforening har trukket oppsigelsen av intendant Leif Magne Tangen. Det bekrefter styreleder Odd Arne Thunberg overfor NRK.

«Styret har i sitt møte 25. mai 2016 trukket oppsigelsen av intendant Leif Magne Tangen. Tromsø Kunstforening ønsker å styrke økonomirutinene internt og å videreutvikle organisasjonen fremover», skriver Thunberg i en melding til NRK.

Tangen ble orientert om styrets vedtak onsdag kveld.

– Jeg vil takke det nye styret for tilliten og gleder meg til å ta fatt på den jobben jeg er ansatt til å gjøre, sier Leif Magne Tangen til NRK.

Tangen mistet jobben ved Tromsø Kunstforening i januar 2016, knappe to år etter han ble ansatt. Det daværende styret har hele veien vært tilbakeholdne med informasjon om bakgrunnen for oppsigelsen.

Men i årsmeldingen for 2015 står det å lese at fjoråret var økonomisk krevende for Tromsø kunstforening, med et underskudd på 683 000 kroner. Den økonomiske situasjonen skal ha vært så alvorlig at styret i november 2015 vurderte om videre drift var forsvarlig.

Jeg hadde for dårlig kontroll på økonomien, sier Tangen til NRK.

Flere kunstnere som i 2017 skulle ha utstillinger i Tromsø Kunstforening, trakk seg som en følge av sparkingen av Tangen.

– Det første jeg skal gjøre nå, er å ringe de kunstnerne som trakk seg, for å høre om de vil komme tilbake, sier Tangen.