Trekker innsigelse om badeland

Troms fylkeskommune frafaller nå innsigelsen mot badelandprosjektet på Templarheimen i Tromsø. – Nå var vi fått det løftet vi trengte om at kommunen vil utrede gang- og sykkelsti og bedre framkommelighet for kollektivtrafikk, og da er vi lykkelig, sier fylkesråd for plan og økonomi, Gerd Kristiansen. Kommunestyret vedtok sist onsdag en merknad i protokollen om badelandutbyggingen. Kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen hos Fylkesmannen i Troms sier de kommer til å behandle saken så snart får en bekreftelse i brevs form på at innsigelsen er trukket. Det vil trolig skje til uka.