Trege busser fikk Morten inn i politikken – nå vil han få alt på skinner

Frustrasjon over busser som sjelden gikk til rett tid gjorde at Morten Skandfer (V) overøste Troms Fylkestrafikk med innspill og klager. Da han ikke nådde frem med det, ble politikken neste stopp.

Morten Skandfer, førstekandidat for Troms Venstre

Morten Skandfer visste at det var mulig med et bedre kollektivsystem i Tromsø, og han ville være med på å få det til å skje.

Foto: Elise Holdal / NRK

– Jeg irriterte meg over kollektivtrafikken. Jeg stod og ventet på bussen i all slags vær, jeg måtte bytte buss i Giæverbukta og jeg ante ikke hvor lang turen hjem fra jobb kom til å være.

Etter hvert tenkte førstekandidaten for Troms Venstre at et godt kollektivsystem var så viktig at dette måtte han engasjere seg i. Morten Skandfer begynte å ringe til mange folk, han startet blogg og han meldte seg inn på Facebook for å påvirke der.

– Jeg tror jeg ble en ganske plagsom person for Troms Fylkestrafikk som etter hvert sluttet å svare meg på e-post, så da måtte jeg gå et hakk opp og da ble det politikk. Vi kunne ikke fortsette å ha et slikt bussystem, så jeg engasjerte meg politisk for å dytte ting i riktig retning.

Irritasjon over bussene i Tromsø brakte han altså til Venstre for åtte år siden. Da meldte han seg først og fremst til tjeneste i form av å stå på stand, skrive i aviser og banke på dører. Men etter hvert ble han mer sentral i partiet og stiller nå til valg for Stortinget.

Flere år etter at han meldte seg inn i partiet må han innrømme at han fortsatt kan irritere seg over bussene av og til.

– Det skal man også gjøre. Man skal være utålmodig og alltid ønske at det kan bli bedre, for det kan det. Men vi har absolutt fått et bedre kollektivsystem her i byen. Vi har sanntidssystem, apper, bedre holdeplasser og busser som går oftere.

Drømmen om bybane

Morten mener at med den byveksten som er i Tromsø er det helt avgjørende med et godt kollektivsystem.

– I Tromsø er det buss som er greia nå som vi må få på plass, og det skal bli skikkelig bra. Men denne byen kommer til å vokse lenge og vi ser ikke enden på det. På et eller annet tidspunkt blir vi 100.000, og det er nok ikke så lenge til. Da må vi også tenke videre.

Førstekandidaten har derfor engasjert seg for at Tromsø skal jobbe med ideen om en bybane.

– Vi ser at Bergen har det, og både Trondheim og Stavanger jobber med det. Det er flere av disse mellomstore byene som jobber med bybane, og det er veldig mange som er begeistret for det her i Tromsø. Det jeg sikker på at vi får til, faktisk.

I tillegg til drømmen om bybane er det en annen sak som Morten har brukt mye tid på og som han vil bruke enda mer tid på fremover – nemlig å få Nord-Norge på skinner.

– Det som fikk meg inn i politikken er det jeg skal kjempe videre for, vi trenger et sammenhengende transportsystem i landsdelen. Fra kaikant via fylkesveier til bane og fly. Vi har holdt på med dette i 99 år, men nå er det så tunge nasjonale argumenter som vi ikke har hatt før at jeg har tro på at det skal skje.

Bli bedre kjent med Morten Skandfer gjennom bildealbumet:

Morten Skandfer i oljedemonstrasjon utenfor Stortinget
Foto: Privat

Tar med seg legeblikket inn i politikken

I tillegg å bry seg om transportsystem med alt det innebærer, er Morten Skandfer veldig opptatt av mennesker. Han er utdannet lege og jobbet på Universitetssykehuset Nord-Norge i mange år.

Morten har også vært kommunelege i Indre Troms og skrevet doktorgrad om gruvearbeidernes helse i Murmansk-området.

Nå deler han tiden sin på å være forsker, bedriftslege og politiker.

– Det er faktisk utrolig mange likhetstrekk mellom det å være lege og politiker. Det har slått meg at jeg tar med meg legeblikket mitt når jeg går rundt i Tromsø by. Jeg kan for eksempel se et slags urbant eksem noen plasser og dårlig sirkulasjon andre steder.

Som lege ser jeg etter hva som kan være galt, hva er det dette dreier seg om? Er det et symptom, ligger det noe alvorlig bak eller det bare småtteri? Hvordan skal vi løse det, skal vi bruke psykologi eller kirurgi?

Morten Skandfer

Han tror den store likheten er et stadig ønske om å fikse ting som ikke funker, men også at han har fått dyrebare erfaringer som lege.

– Jeg har møtt mange ulike folk i vanskelige situasjoner i livet og fått forståelse for hvor mangfoldig livet kan være. Det har fått meg til å forstå at man må være åpen for mange ulike liv, mennesker og løsninger.

Morten Skandfer håper også han har blitt bedre til å lytte gjennom det å være lege.

– Jeg prøver virkelig på det, for i det folk sier ligger det enormt mye informasjon.

– Fascinerende å bo i Tromsø

Som politiker vil han plassere seg selv på den mer sindige delen av skalaen, han er ikke den som nødvendigvis roper høyest.

– Jeg er heller ikke den mest tabloide, jeg kunne sikkert fattet meg i kortere og mer fargerike budskap. Samtidig tenker jeg at mange velgere vil ha en grundig og ordentlig tilnærming, og en politiker som har kunnskap og som gjerne vil hente inn mer kunnskap før man står på noe bastant.

Morten er født og delvis oppvokst i Harstad, men Tromsø ble etter hvert byen han landet i.

– Jeg har tilknytning til Harstad, men i likhet med mange andre i fylket her er det i Tromsø det har vært jobbmuligheter. Det er hele pakken som har gjort at det ble byen for meg.

Han synes det er fantastisk spennende å være lokalpolitiker i ishavsbyen, og er takknemlig for at han kan være med å forme byen mens den går fra å være stor småby til liten storby.

– Det er den stadige veksten og utviklingen i byen som gjør det fascinerende å bo her, i tillegg til fantastiske folk fra ulike steder med engasjement og energi. Tromsø kan også være en fantastisk plattform for å formidle mange historier om nord. Vi har mye oppmerksomhet rettet mot oss, og vi har mye vi kan bringe fra nord til verden.

– Viktig for Norge at vi lykkes i nord

Kjærligheten til Tromsø og Nord-Norge gjør også at han har et engasjement for fiskeri og sjømat. Han er opptatt av å huske på at tørrfisk var enerådende i Norge i 400 år som eksportvare.

– Så kom det etter hvert litt tømmer og så kom oljen, men nå er vi på en måte tilbake der mye av velferden i framtiden må finansieres på eksport av marine produkter. Dette kommer også til å plassere oss veldig sentralt i Norge igjen etter å ha blitt ansett som å være periferi i lang tid.

Nå går det meste av tid og energi med til å kjempe for å tilbringe mye tid borte fra landsdelen han er så glad i, nemlig for en plass på Stortinget de neste fire årene.

– Det hadde vært en fantastisk mulighet til å ta engasjementet for Tromsø og Nord-Norge til Oslo. Jeg brenner veldig for å løfte saker frem på en nasjonal arena, ikke minst fordi det er viktig for Norge at vi lykkes i nord.