Tre språk i Nordreisa

Nordreisa kommune har startet arbeidet med å skilte på tre språk. Kommunestyret vedtok i februar at arbeidet med trespråklig kommunenavn skulle starte, og nå er Språkrådet kontaktet for å få råd om riktig navn på kvensk. På samisk har Sametinget foreslått "Raissa suohkan", mens Kvensk stedsnavntjeneste foreslår navnet Raisi på kvensk.