NRK Meny

Tre kan bli biskop

Olav Øygard, Herborg Finset og Hans Arne Akerø er de tre kandidatene som fortsatt er med i prosessen for å bli ny biskop i Nord-Hålogaland. De tre fikk flest stemmer i den først avstemmingsrunden, og dette betyr at den nye biskopen blir en av disse tre. Den 24. september skal Kirkerådet velge mellom de tre, og utnevne Per Oskar Kjølås' etterfølger i bispestolen.