NRK Meny
Normal

Her har det blitt tre grader varmere på 50 år

Siden 60-tallet har gjennomsnittstemperaturen ved Longyearbyen på Svalbard økt med hele tre grader.

Adventdalen på Svalbard

Temperaturmålinger på Svalbard har blitt gjennomført i 100 år. Her Adventdalen ved Longyearbyen.

Foto: Inger Greve Alsos

«Ved vår værstasjon nær Longyearbyen viser målingene at gjennomsnittstemperaturen nå øker raskt, og er over 3 grader høyere i dag enn den var for 50 år siden.»

Det skriver klimaforsker Ketil Isaksen i en kronikk som sto på trykk i Dagens Næringsliv i går, og som er gjengitt på nettsidene til Meteorologisk institutt.

Kronikken ble skrevet i forbindelse med at Verdens meteorologiorganisasjon kom med sin årlige klimarapport. Den tyder på at 2011 blir det tiende varmeste siden 1850.

Isfritt polhav

På Fastlands-Norge har temperaturen i snitt økt med 0.08 grader i tiåret, dette er på linje med den globale temperaturøkningen, men siden 1965 har temperaturøkningene i Norge vært høyere enn på verdensbasis, skriver Isaksen.

Det har lenge vært kjent at klimaendringene skjer fortere ved polene enn i resten av verden. Ny forskning fra Norsk Polarinstitutt viser at polhavet kan være isfritt om ti år.

«A call for action»

Isaksen skriver i kronikken at hans egen forskning i Adventdalen ved Longyearbyen viser at permafrosten på Svalbard øker med opp mot 0,7 grader i tiåret.

«At oppvarmingen går så raskt som mine og andres målinger viser, bør være ”a call for action” til våre beslutningstakere. Stadig flere forskningsresultater tyder dessuten på at vi må forvente betydelig større oppvarming gjennom dette århundret enn det hundreåret vi har lagt bak oss,» advarer Isaksen i kronikken.