Tranøy kan miste 1,2 millioner kr.

Tranøy kommune kan tape 1,2 millioner kroner dersom kommunen ikke leverer rapport om prosjektet «Solli og Vesterfjell vannverk». Kommunen har fått tilsagn om tilskudd fra fylkeskommunen som var gyldig til februar i fjor og sluttrapport er ennå ikke levert. Kommunen har heller ikke søkt om utsettelse og har nå fått i et brev fra fylkeskommunen med ny frist til 1. oktober med å levere rapporten med sluttregnskap om den skal beholde pengene.