Tranøy behandler sammenslåing i dag

I dag behandler kommunestyret i Tranøy avtalen om sammenslåing med Lenvik. Etter høringer i kommunen vil Tranøy nå ha med i avtalen at det skal arbeides aktivt for ambulanseberedskap i hele den nye kommunen. Blant endringene er også at musikkskole må endres til å omfatte kulturskoletilbud. Etter det NRK erfarer kan det bli flertall i Tranøy for avtalen om sammenslåing med Lenvik.