Trafikkomlegging på Finnsnes

Trafikken på Finnsnes vil i tida framover bære preg av både omkjøringer og stengte veier.

Finnsnes skal få fjernvarme fra Senja Avfall, og derfor er tidenes rehabilitetering av gatene i gang.

– Vær oppmerksom på skiltinga og vær tålmodige i trafikken, råder prosjektleder Kato Fredriksen, som ber både bilister og myke trafikkanter om å ta ekstra hensyn.