Trafikk dirigering ved Sørvika

Trafikken dirigeres ved riksvei 83 ved Sørvika, sør for Harstad, etter et trafikkuhell.