Torsken drøfter kommunesammenslåing

2. mai skal kommunestyret i Torsken diskutere kommunesammenslåing. På Stortinget er det flertall for én Senja-kommune med alle de fire kommunene på øya. Men Torsken-ordfører Fred Ove Flakstad sier de ikke har fått noe skriftlig om tvangssammenslåing. Saken blir diskutert i gruppemøter i slutten av april.