Torsken behandler intensjonsavtale

Ordfører Fred Ove Flakstad tror det blir et enstemmig nei til kommunesammenslåing i Torsken i dag, onsdag.Da skal intensjonsavtalen om sammenslåing med Lenvik, Tranøy og Berg behandles i kommunestyret. Økonomisk får det ingen betydning om kommunen blir slått sammen frivillig eller med tvang. Regjeringens forslag til kommunestruktur skal legges frem i mars og behandles i mai.