Torsdag kan Nordland og Troms komme ett steg nærmere retten til land og vann

– Politikerne på vippen i spørsmålet om folk lokalt i de to fylkene skal få bestemme over sin egen utmark, forteller SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Fjelloven

DER LOVEN IKKE GJELDER: Slik ser norgeskartet ut, sett med fjellov-øyne.

Foto: NRK

Torsdag skal næringskomiteen på Stortinget ta stilling til denne formuleringen:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak som sikrer befolkningen i Nordland og Troms like rettigheter på statseiendommer som resten av befolkningen».

Dette på initiativ fra SV og Torgeir Knag Fylkesnes. Bakgrunnen er saken om fjelloven, loven som sørger for at folk lokalt bestemmer over land og vann på statens grunn.

– På vippen

Torgeir Knag Fylkesnes

PRØVE RÅ FÅ FLERTALL: SVs Torgeir Knag Fylkesnes prøve rå få flertallet på Stortinget til å gå for lokal forvaltning i Nordland og Troms.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Loven gjelder kun i Sør-Norge men ikke i Nord-Norge, slik NRK har satt søkelyset på gjennom flere reportasjer.

– Vi er veldig spent på om det blir gjennomslag for kravet om at befolkningen i Nordland og Troms skal ha de samme rettighetene på statseiendom som befolkningen i andre fylker i landet, sier Fylkesnes.

I Finnmark gjelder finnmarksloven. Siden fjelloven kun gjelder i Sør-Norge er Nordland og Troms de eneste fylkene i landet som ikke har lokal forvaltning. Dette fører til at man ikke lokalt får bestemme på statens grunn, og at inntekter ikke blir værende igjen i lokalsamfunnene.

Fylkesnes sier at mange politikere nå er i tenkeboksen, og at saken står på vippen.

– Jeg skjønner selvsagt ikke hvorfor de må tenke på dette. Jeg mener vi må få en avklaring nå, for vi kan ikke fortsette å ha den urettferdige behandlingen overfor befolkningen i Nordland og Troms, sier han.

– Hvorfor haster det?

Laila Davidsen i sorte klær med hvit bakgrunn

VIL HA LOKAL FORVALTNING: Tidligere Alta-ordfører Laila Davidsen vil ha lokal forvaltning i Nordland og Troms, men vil ikke konkludere i landbruksmeldinga.

Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no / Høyre

– Fordi dette er storinntekter som Statskog får, som de har hentet fra befolkningen i vår landsdel. Normalt skal dette være inntekter som kommer landsdelen til gode.

Høyre i nøkkelrolle

I mars det klart at Høyre vil ha lokal forvaltning i Nordland og Troms, da partiet programfestet dette.

– Jeg forventer at partiet følger opp sitt egen landsmøtevedtak, noe annet ville vært en skandale. Vi er på vippen. Jeg tror at dynamikken er slik at om Høyre er med, blir de andre partiene med, sier Fylkesnes.

Fylkesnes ivrer etter å sikre lokal forvaltning i nord inn i landbruksmeldinga. Laila Davidsen (H), medlem av næringskomiteen, sier at Høyre ikke har tenkt å gå imot seg selv, men landbruksmeldinga kan Fylkesnes trolig glemme.

– Høyre har vært klar på at Nordland og Troms må få en ny forvaltning. Men å skrive det inn i landbruksmeldinga er kanskje ikke rette stedet, sier hun.

– Men dere støtter SV i at regjeringen, som dere selv sitter i, snart må fremme et forslag om lokal forvaltning?

– Ja, denne prosessen har pågått i mange år, og det er på tide at man konkluderer. Da ønsker Høyre primært at Nordland og Troms skal få samme forvaltning som resten av landet.

MER OM FJELLOVEN: