Tobias (12) har lært de voksne et nytt språk

Han er sterkt funksjonshemmet, og kan ikke snakke. Men nå forstår omgivelsene endelig Tobias (12) likevel.

Video Tobias lærte bort språket

Det er vi voksne som må endre oss for å forstå barn som mangler språk. Det har Tobias (12) lært flere voksne ved en skole på Finnsnes. Videoreporter: Arild D. Moe.

12 år gamle Tobias har Downs syndrom, og er sterkt psykisk utviklingshemmet. Tester viser at han utviklingsmessig er knapt to år.

Likevel har han bidratt med en viktig kunnskap for omgivelsene på Fagernes skole på Finnsnes.

– Vi har blitt mer sensitive voksne. Vi observerer mer, og tolker signalene på en bedre måte når han prøver å kommunisere noe.

– Det igjen har gjort at vi responderer rett til Tobias, og han har endret adferd, sier Line Ingvartsen, vernepleier på skolen.

Tobias Green (12)

Line Ingvartsen har opplevd at Tobias har forandret seg etter at de voksne begynte å forstå ham bedre.

Foto: Arild D. Moe

– Kan ikke gå på skole å lære dette

Bakgrunnen for endringene som har skjedd rundt Tobias er Arenaprosjektet, en læringsprosess for å skape en felles forståelse og meningsdannelse for barn med multifunksjonshemming.

Prosjektet har vart to år, og det er statlige spesialister som gjennom Arenaprosjektet har hjulpet kommunene.

– Det er vi som må lære oss å forstå dette språket. Vi kan ikke gå på skole for å lære det, så vi må utvikle denne forståelsen sammen, sier Rune Johansen, avdelingsleder på Statped nord.

Mer tilfreds hjemme

Mamma Elin Green sier prosjektet der Tobias sammen med skolen har utviklet en større forståelse, også har hjulpet på hjemmebane.

– Tidligere kommuniserte vi også med tegn til tale som i dag, men vår forståelse er nå større. Vi opplever at han er mer tilfreds, og det er vi også, sier hun.

Og det viktigste i prosjektet er at det slett ikke er Tobias eller andre multifunksjonshemmede barn som skal endres. Det er menneskene rundt.

Se tv-saken over!