Tøffere krav til nye hurtigbåtruter

Dårlig økonomi i fylkeskommunen kan føre til kutt i hurtigbåtrutene i Troms.

Hurtigbåt

Ny anbudsperiode for hurtigbåtrutene i Troms.

Foto: Marita Bolle Andersen / NRK

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo sier det er knallharde vurderinger som gjøres når Troms fylkeskommune nå legger grunnlaget for anbudene om hurtigbåtruter i fylket.

Neste anbudsperiode er 2020-2029, men mindre penger gjør valgene vanskelige.

– De fleste ønsker flere avganger, større båter, og flere reisealternativer på sine strekninger. Men det handler også om frekvens, kapasitet og arbeidsmuligheter ombord i båten for dem som er opptatt av det. Men det er viktig å si at Troms fylkeskommune ikke får mer penger til å drive hurtigbåter, tvert imot får vi mindre penger til det, og det gjør at denne prosessen er kjempekrevende.

Prestbakmo vil heller ikke garantere at det stilles krav om at det må settes inn nye båter på rutene i Troms.

Lært av gamle tabber

Det ble et ramaskrik da de nye hurtigbåtene på ruta Tromsø-Harstad ble satt i drift i 2012. En av nybåtene fikk slått hull i skroget fra vei nordover fra verftet i Mandal.

Passasjertallet gikk drastisk ned. Regulariteten var dårlig. Det var dårlige arbeidsforhold og mye støy enn på de tidligere båtene som gikk i ruta. Kai-anlegg i Troms var ikke tilpasset de nye båtene, og måtte bygges om.

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.

Foto: Gunnar Grindstein / NRK

I dag er regulariteten bedre, og passasjertallet på hovedruta i Troms er 200 000 i året. Fylkeskommunen har lært av tabbene som ble gjort ved forrige anbudsrunde, sier fylkesråden.

– Det er klart at alle som har vært involvert i de prosessene har lært.

Men nå er det fokus på neste anbudsperiode. Fylkeskommunen har hatt flere møter med berørte parter om krav til hurtigbåtene som skal gå i periode 2020–2029. Og kravene er mange, sier Prestbakmo.

– Det er utrolig mange innspill som er kommet, og veldig mye er bra. I så stor grad det er mulig så forsøker vi å få satt sammen disse tingene slik at vi får et godt nok hurtigbåttilbud også de neste årene. Det som er viktig er at man tilfredsstiller krav til sikkerhet, komfort, og at vi får folk fram dit de skal til rett tid.

Fylkestinget avgjør hva som skal legges vekt på i anbudene.