NRK Meny

Tøffe krav til Vegvesenet

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) og utvalgsleder Geir Ove Bakken (Ap) forventer at Statens vegvesen har et strategisk fokus på Finnmark, Troms og Nordland i sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) 2018–2029. De er spesielt urolig for ressurstilgang og lav bemanning hos strategistaben i Finnmark og Troms, samt bekymret for deres mulighet til å følge opp prosjekter som det forventes blir gjennomført i NTP.