To selskap konkurrerer om å fly pasienter

Et norsk og et svensk flyselskap konkurrerer nå om å få milliardkontrakt i helseforetakenes ambulanseflytjeneste.

Ambulansefly

Lufttransport FW AS konkurrerer mot et svensk selskap om kontrakt i ambulansetjenesten til helseforetakene.

Foto: Luftambulansetjenesten

Selskapene som konkurrerer om kontrakten er Tromsøselskapet Lufttransport FW AS, og svenske Babcock SAA FW AB. Førstnevnte har i dag ansvar for alle ambulansefly som de norske helseforetakene bruker.

Ifølge Luftambulansetjenesten ANS er konkurranseformen anbud på pris og kvalitet.

– Begge selskapene flyr ambulansefly i dag og tar nok med seg denne kompetansen inn i prosessen, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell til NRK.

Han mener konkurranse betyr erfaringsmessig at prisen presses ned, og kvaliteten opp. Det kan spare de regionale helseforetakene for mye penger, ifølge Juell.

Strenge krav

De regionale helseforetakene betaler for all luftambulanse i Norge. Driften av fly og helikoptre utføres av eksterne flyselskap på kontrakt, og dagens driftskontrakt koster om lag 400 millioner kroner i året.

Det skal leveres åtte propellfly og et jetfly med piloter, styrmenn og tekniske tjenester. To fly er dagfly, resten har heldøgns beredskap alle dager i året. Flyene skal ha avansert navigasjonsutstyr og avansert medisinsk innredning. Det kreves også robuste bakvaktordninger og reserveflyløsninger som skal gi minimalt med driftsavbrudd.

Den nye tjenesten skal være på plass fra 1. juli 2019. Kontrakten har varighet til 2025, men kan bli forlenget til 2030.

Beslutning om hvem som får kontrakten blir tatt i juni.