To risikotunneler i Troms

Pollfjelltunnelen og Skardalstunnelen i Troms betegnes begge som risikotunneler i en rapport fra Riksrevisjonen. Mens Lyngen-tunellen mangler beredskapsplan, har ikke Kåfjord-tunnelen oppdatert risikoanalyse. – Men det er ikke farlig å kjøre i disse tunnelene, sier Tore Lysberg, avdelingsdirektør i Statens vegvesen region nord. – Vi har tett oppfølging av sikkerhet i tunneller, men vi ser at vi har forbedringspotensiale, sier han.