To oppdrettssøkere i Ibestad

To selskaper ønsker å etablere oppdrettsanlegg i Mjøsundet i Ibestad kommune. De to selskapene er Wilsgård Fiskeoppdrett og Kleiva Fiskefarm. Ibestad kommune ønsker å prioritere Kleiva. Fylkesmannen har ingen vesentlige innvendinger til etableringen, men vil ikke prioritere den ene søkeren framfor den andre. Det må Troms fylkeskommune gjøre.