NRK Meny
Normal

To i Tromsø Sp ekskludert

To medlemmer av Tromsø Senterparti er blitt ekskludert. – De stiller på en konkurrerende valgliste, og er til åpenbar skade for Senterpartiet, sier fylkeslederen.

Ann-Sissel Enoksen

Tidligere leder av Tromsø Senterparti, Ann-Sissel Enoksen, blir nå ekskludert fra partiet.

Foto: Kristine Østvold / NRK

To av medlemmene er veteranene Ann-Sissel Enoksen og Torstein Myhre. Begge står på en konkurrerende valgliste til Senterpartiet i Tromsø. Derfor blir de nå kastet ut av sitt gamle parti, sier fylkesleder Irene Lange Nordahl:

– Med bakgrunn i at dette er til åpenbar skade for Senterpartiet, har fylkesstyret vedtatt å ekskludere Enoksen og Myhre.

Strid om nominasjonen

Bakgrunnen for striden er bråket som oppsto under nominasjonen til Tromsø Senterparti før jul. Dagens kommunestyrerepresentant og kommunepartileder, Ann-Sissel Enoksen ble vraket. Sammen med flere andre etablerte de en ny ei ny by- og bygdeliste foran valget.

Dermed brøt de reglene for medlemskap i Senterpartiet, sier fylkespartilederen.

Mister rettigheter

– Som medlem i Senterpartiet kan man ikke stille på en annen valgliste når Senterpartiet stiller egen liste i en kommune. Overtredelse av denne bestemmelsen gjør at du som medlem mister dine rettigheter, sier Lange Nordahl og legger til:

– I henhold til vedtakene kan derfor fylkesstyret ekskludere dem som driver en virksomhet som er til åpenbar skade for Senterpartiet. Derfor har vi vedtatt at Enoksen og Myhre skal ekskluderes.

Irene Lange Nordahl

Fylkesleder i Troms Senterparti, Irene Lange Nordahl.

Foto: Arild Moe / NRK

Flere på by- og bygdelista har meldt seg ut Senterpartiet, men ikke Enoksen.

Hun reagerer på fylkesstyrets forskjellsbehandling i denne saka.

Kritiserer fylkesstyret

– Nå skal man plutselig i fylkesstyret begynne å følge vedtektene. Tidligere var dette helt irrelevant, sier Enoksen i en kommentar. Hun tenker på selve nominasjonen i kommunepartiet.

– Etter nominasjonen fikk vi dokumentert fra partiledelsen i Oslo at det var brudd på retningslinjer og etiske regler i forbindelse med nominasjonen. Da gjorde fylkesstyret ingen verdens ting.

– Men hvorfor har ikke du meldt seg ut når du står på en konkurrerende valgliste?

– Jeg er i denne perioden innvalgt på Senterpartiets liste i Tromsø kommunestyre fram til valget. Vi har nå havnet i en svært spesiell situasjon, og det har ikke bare vi på by- og bygdelista medvirket til, sier Enoksen. Hun vil ikke kommentere om hun seinere hadde tenkt å melde seg ut.

Hun sier at både hun og Torstein Myhre vil anke eksklusjonen inn for sentralstyret i Senterpartiet. Ankefristen er tre uker.

Også to lister i Gratangen

Også i Gratangen har det vært bråk etter nominasjonen.

Dagens ordfører Ronny Grindstein tapte kampen om førsteplassen på kommunevalglista. Han har vært med på å få etablert ei konkurrerende valgliste.

Grindstein og andre fra Senterpartiet som står på den nye lista, har meldt seg ut av deres gamle parti frivillig.

Derfor blir det ingen reaksjon fra fylkesstyret i Troms Sp, sier Lange Nordahl.