Dømt for å knivstikke samboeren: – Samfunnet må beskyttes mot henne

En 30 år gammel kvinne fra Finnsnes er dømt til tre år og ni måneders forvaring, etter å ha knivstukket samboeren sin. Kvinnen er tidligere dømt for knivdrap.

Senja tingrett

Fare for gjentakelser. Senja tingrett mener kvinnen må dømmes til forvaring, for å beskytte samfunnet mot flere tilfeller av vold.

Foto: Arild Moe / NRK

Senja tingrett har derfor kommet fram til at en tidsbestemt fengselsstraff ikke er tilstrekkelig til å beskytte samfunnet mot lignende hendelser.

30-åringen var fortsatt i prøvetida etter drapet hun ble dømt for i 2006, da hun ved to anledninger stakk samboeren sin med kniv. I begge tilfellene ble mannen så skadet at han måtte opereres.

Måtte opereres

Den første hendelsen skjedde i juni i fjor, etter at paret kom hjem fra fest og begynte å krangle. Det endte med at samboeren søkte tilflukt på badet. I retten ble det blant annen lagt frem bilder av ei badedør, som hadde tydelige merker etter knivstikk. Dette tilfellet erkjente kvinnen straffskyld for.

Den andre knivepisoden fant sted noen måneder senere, også dette i alkoholpåvirka tilstand. Her hevdet Finnsnes-kvinnen at hun reagerte i nødverge da hun grep til en kjøkkenkniv. Dette fester ikke retten noen lit til. Den mener at hun handlet forsettlig i begge tilfellene.

Ikke uprovosert

I dommen heter det at allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt ved bruk av kniv for å skade andre.

Knivbruken ved begge hendelsene hadde et meget stort skadepotensial. Det ble ved begge anledninger benyttet relativt store kniver.

I formildende retning viser retten til at ingen av hendelsene skjedde uprovosert, men at tiltaltes respons på provokasjonene i begge tilfellene var en kraftig overreaksjon.

I retten kom det fram at kvinnen har et rusproblem, men at hun nå er motivert for behandling. Hun har opp gjennom årene vært involvert i flere voldshendelser, alle i forbindelse med alkoholrus.

Fare for gjentakelse

Sakkyndige har vurdert at det er flere risikofaktorer for nye voldshandlinger så lenge kvinnen ruser seg. Hun har vist en svært lav terskel for å bruke kniv mot andre i konfliktfylte situasjoner og særlig under ruspåvirkning.

Forvaringsdommen er i tråd med aktors påstand. To år og 242 dager av dommen er det som gjensto av drapsdommen. Med over tre hundre dager i varetekt, betyr dette at kvinnen har i underkant av tre år igjen å sone.

Finnsnes-kvinnen må også betale 70.000 kroner til sin tidligere samboer.