NRK Meny
Normal

Tingretten avviser barnehus-kritikk

Alta tingrett har fått kritikk fordi de ikke bruker barnehuset i Tromsø når de avhører barn. Men sorenskriveren mener tilbudet de gir lokalt er godt nok.

Barnehuset Tromsø

Sorenskriver i Alta, Bjørn Leirstad, avviser kritikken mot at tingretten ikke benytter Statens barnehus i Tromsø.

Foto: Laila Lanes / NRK

Som den eneste tingretten i Nord-Norge velger Alta tingrett ikke å benytte Barnehuset i Tromsø når de skal avhøre barn.

Barnehusene rundt omkring i Norge er etablert for at barns møte med rettsvesenet skal skje i trygge omgivelser, og tingretten i Alta har derfor fått kritikk fra en rekke hold for sin praksis.

– Godt nok

Men sorenskriver Bjørn Leirstad i Alta forsvarer nå tingrettens praksis. Han mener tilbudet de kan gi lokalt er tilstrekkelig.

Leistad mener politiet i Alta har kompetanse til å avhøre barna.

– Det er ingen tvil om at det er godt nok. Avhør av barn og unge i Alta har faktisk dannet grunnlag for domfellelse, så det er godt nok, sier sorenskriveren.

Uenig

Ståle Luther, leder Statens Barnehus i Tromsø

Staten barnehus i Tromsø, Ståle Luther, kritiserer Alta tingrett for ikke å benytte barnehuset.

Foto: NRK

Men leder for Staten barnehus i Tromsø, Ståle Luther, sier at det ikke er avhøret som er problemet, men den faglige oppfølgingen av barn som kan være traumatisert.

– Den store forskjellen på et barnehus og tingretten eller politihuset, er at på barnehuset kan man gjøre det som kalles en traumevurdering. På en systematisk måte kartlegger vi alle barn som kommer hit for å finne ut om de har behov for oppfølging eller ikke. Er man ikke på et barnehus kan man ikke gjøre en slik vurdering, sier Luther.

Kritikk fra flere hold

I tillegg til barnehuset selv, har Advokatforeningen og politiet kritisert Alta tingrett sin praksis. Et enstemmig storting har også vedtatt at barn som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep skal bli dommeravhørt på et av statens barnehus.

Line Hammari har vært bistandsadvokat i en rekke saker der barn har vært utsatt for vold og overgrep. Også hun mener barnehuset er det beste alternativet.

– Ungen trenger å gjøre en reise til Tromsø hvor all kompetansen sitter. Hvis man drar til tingretten i Alta, må man etterpå til legekontor, til psykolog og så videre, sier hun.

Alta tingrett er den eneste tingretten i Nord-Norge som ikke benytter seg av Barnehuset i Tromsø. 
Statens barnehus er opprettet for å best mulig kunne avhøre barn som har vært utsatt for vold og overgrep.
For mange barn kan reisene til Tromsø bli lange.