Frifunnet for NAV-svindel

En 26 år gammel kvinne ble i Øst-Finnmark tingrett frifunnet for svindel mot NAV.

Kvinnen var tiltalt for å ha innrapportert og mottatt for mye dagpenger av NAV over ett helt år.

I 2008 sendte hun inn meldekort til NAV hvor hun meldte ifra om at hun hadde arbeidet i 453,5 timer. Sannheten var derimot at hun hadde arbeidet i 1054,5 timer.

Dette medførte at hun fikk utbetalt over 100.000 kroner mer i dagpenger fra NAV.

Lese- og skrivevansker

29-åringen framhevet i retten at hun har store lese- og skrivevansker. Dette gjør blant annet at hun sliter med å konsentrere seg om hva som står skrevet og hun får ikke alltid med seg innholdet. Dette skal retten ha lagt vekt på i forbindelse med rapporteringen av arbeidstimene.

Retten la også vekt på at kvinnen ved to anledninger oppsøkte NAV for å undersøke om hun har fylt ut meldekortene riktig.

Hun skal også ved flere anledninger ha rapportert inn mindre timer til NAV enn det hun faktisk hadde arbeidet noen dager.

Betalte tilbake summen

Retten har også lagt vekt på at kvinnen betalte tilbake hele summen da NAV informerte henne om at hun hadde blitt utbetalt for mye.

Etter rettens vurdering kunne det ikke bevises over enhver rimelig tvil at tiltalte hadde med vilje og viten innrapportert feil antall arbeidstimer.

Dommen i Øst-Finnmark tingrett var enstemmig, og kvinnen ble frifunnet.