NRK Meny

Tilsyn ved Byskolen i Harstad

Fylkesmannen i Troms ber Harstad kommune redegjøre for der fysiske skolemiljøet ved Byskolen. Foreldrenes arbeidsutvalg ved skolen mener miljøet er så dårlig at de har bedt fylkesmannen om tilsyn ved skolen.
Foreldrerepresentant Rolf Arne Iversen håper dette fører til at kommunen blir tvunget til å forbedre forholdene.