Tillitsvalgt: – Flere føler uro rundt omorganiseringen av politiet

Før den nye politireformen trer i kraft føler mange i politiet at det er utfordrende å bytte kontor og sjef.

Harstad politistasjon
Foto: Nils Mehren / NRK

Det forteller leder av Politiets Fellesforbund i Troms, Karl Karlsson.

Han sier det er flere av medlemmene som føler uro rundt omorganiseringen som kommer.

– Mange opplever usikkerhet rundt hva som skjer med jobbene deres. Det er ikke sikkert de får samme jobb i den nye organisasjonen, sier Karlson.

Det nye Troms politidistrikt som skal omfatte alle kommuner i fylket, blir ikke etablert før til våren neste år – to år etter Stortingets vedtak.

Politimester Ole B. Sæverud vil med det få ansvaret for cirka 440 ansatte.

Stor utfordring

Like før jul skal det avgjøres hvilke funksjoner det blir på politistasjonen i Harstad, som trolig vil bestå etter omorganiseringen.

Fortsatt er det uklart for de ansatte hvilke oppgaver som skal løses der og leder Karl Karlsson at mange av medlemmene er spente og usikre på fremtida.

– Det er forskjellige reaksjoner. Noen synes det er greit å få byttet jobb. Andre synes det er en stor utfordring å bytte kontor og sjef. Det er enkeltindividene vi må tenke på i denne prosessen, sier den tillitsvalgte.

Mister ikke jobben

Men når Harstad mister operasjonssentralen berører det mange av medlemmene, sier Karlsson.

– De berørte er svært spente, men foreløpig vet vi ingenting. Mye blir avklart utover høsten.

Lederen presiserer likevel at de har en grei dialog med ledelsen, og ingen skal miste jobben når Troms blir ett politidistrikt.