NRK Meny

Tillatelser til lakseoppdrett

Faggruppen for tildeling av grøne løyve har nå gitt tilsagn om tillatelser til lakseoppdrett i Gruppe A, der det tildeles 10 tillatelser i henholdsvis Troms og Finnmark.
Tillatelsene tildeles til en fastpris på 10 millioner kroner pr. stk, etter en vurdering basert på kriterier knyttet til lakselus og rømming av oppdrettsfisk.