TIL starter spleis for hall

For å få inn nok egenkapital til å bygge en ny fotballhall på Sør-Tromsøya for breddeavdelinga i Tromsø IL, har klubben startet et spleiselag der Sparebank1 Nord-Norge matcher hver eneste krone som kommer inn. Målet er å skaffe minst fire millioner kroner til hallen, som skal stå ferdig i første halvdel av 2020.

Spleiselag ny fotballhall
Foto: Gunnar Grindstein / NRK