Tidligere SINTEF-forsker: – Veisalt kan gi flere ulykker

Hammerfest (NRK): Store protester etter at Statens vegvesen startet med salting.

Saltet vei i Hammerfest

Nylig har Statens vegvesen startet salting i Hammerfest og protestene i byen er massive.

Foto: Jan Harald Tomassen

Statens vegvesen har i år startet salting av Riksvei 94, fra Skaidi og gjennom Hammerfest sentrum. Saltingen har fått lokale bilister til å reagere med underskriftskampanje.

Tidligere forsker i SINTEF, Lars Erik Bønå, hevder veisalt kan lage livsfarlige forhold langs veien.

– Det store problemet, bortsett fra miljømessig, er at man lager en lumsk føre og at man ikke får den trafikksikkerheten man er forespeilet. Man sier at det blir bar vei, men veien blir svart og man ser ikke isen som oppstår, sier Bønå.

Han har i årevis drevet med friksjonsforskning, og er også engasjert i interesseorganisasjonen «Stopp Veisaltingen».

Brukes mange steder

Lars Erik Bønå i "Stopp veisaltingen"

Tidlegare forskar i Sintef, og rådgivar i organisasjonen Stopp Veisaltingen, Lars Erik Bønå er sterkt kritisk til praksisen med vegsalting.

Foto: Tone Iversen

Den tidligere SINTEF-forskeren erkjenner at salt brukes mange steder. Men viser til en svensk rapport som tar for seg salting i områder med kaldt klima.

– Det saltes mye, men man har ulike geografiske forhold. Det er bevist i en svensk rapport at i kaldere strøk så gir salt flere ulykker, mener han.

Også en rapport fra Transportøkonomisk institutt i 2011 viser at på saltede veier går farten ofte opp, og ulykkene blir ikke nødvendigvis færre. Derimot kan de på grunn av den høyere farten bli mer alvorlige.

– Brukt salt i 50 år

Seksjonsleder Tor Inge Hellander i Statens vegvesen er uenig, og forklarer hvorfor Riksvei 94 nå saltes.

– Vi gjør det for å få bedre sikkerhet og framkommelighet, sier han, og står fast på at det kommer til å bli saltet også framover.

– Vi har gjort det i Norge i over 50 år som friksjonsforbedrende middel. Fram til vi har noe bedre, så benytter vi salt. Kan vi avverge en dødsulykke så veier det opp for ulempene med saltet, sier han.

  • Les også: – Å stoppe med dette er livsfarlig

    Saltinga av riksvei 94 gjennom Hammerfest har fått bilister til å rase. 
Statens vegvesen forklare saltingen med økt trafikksikkerhet. 
Nesten 900 har skrevet under på aksjonen mot salting. 
Det skulle bli bart og trygt i byen. 
Men etter at Statens vegvesen startet å salte i Hammerfest - som eneste stedet i Finnmark, har det kun medført sinte og engstelige bilista.
Misnøyen med saltprosjektet e stor at en egen protestaksjon e satt i gang. At saltet skal være nødvendig for trafikksikkerheta har mange vanskelig for å forstå:
I tillegg e frykten kanskje enda større for at saltet skal ødelegge bilene.
Hos de som har bestemt av rv 94 skal saltes fordi den e så viktig e reaksjonan ikkje uventa
Men han som sitt bak rattet i drosja i Hammerfest føler seg ikke betrygga.

    Drosjesjåfør Frode Eriksen er leder i Hammerfest Taxi og er ikke spesielt begeistret for vegvesenets veisalting.