Normal

Tidligere ordfører: – Norske myndigheter kunne hatt et drap på samvittigheten

Jens Johan Hjort har engasjert seg i måten norske myndigheter transporterer folk ut av landet på. I torsdagens Dagsnytt atten kom han med sterke påstander.

Jens Johan Hjort

Jens Johan Hjort reagerer på måten Chuksonyedika «Chuks» Agbakwue ble behandlet på.

Foto: Torill Ustad Stav / NRK

 Chuksonyedika Agbakwue og Emmanuel

Chuksonyedika 'Chuks' Agbakwue og sønnen Emmanuel.

Foto: Privat

– Da «Chuks» fikk beskjed om at han skulle bli sendt til Nigeria, fortalte han at han trengte malariavaksine, fordi den ikke var resistent lenger. Det ble han nektet. Når han da kom til Nigeria, ble han veldig syk. Jeg snakket med «Chuks» i går, og han har fått malaria. Det kunne blitt fatalt. Da ville norske myndighetene hatt et uaktsomt drap på samvittigheten.

Jens Johan Hjort var en av debattantene i torsdagens Dagsnytt atten. Bakgrunnen er brevet Hjort skrev til statsminister Erna Solberg på sin siste dag som ordfører i Tromsø.

I brevet ber han blant annet Solberg om gjøre noe med måten norske myndigheter behandler sakene til de mange flyktningene som kommer til Norge.

Dette handler om adferd som vi ikke kan være bekjent i demokratiet Norge. Også de som har oppholdt seg ulovlig i Norge har krav på anstendig behandling fra norske myndigheters side.

Jens Johan Hjort
Jens Johan Hjort, tidligere ordfører i Tromsø, reagerer på at Chucksonyedikachi «Chuks» Agbakwue ikke fikk malariavaksine før han ble sendt til Nigeria.

Fotballspilleren og familiefaren «Chuks»

Nigerianeren Chuksonyedika «Chuks» Agbakwue ble i mai kastet ut av landet, etter å oppholdt seg ulovlig i landet i flere år. På de årene har han skapt seg en familie, og glidd inn i det norske samfunnet. Jens Johan Hjort har blant annet engasjert seg i saken ved å samle inn penger til «Chuks».

Etter den første utkastelsen i mai, fikk «Chuks» komme hjem igjen. Han ble kastet ut på nytt i september, og oppholder seg nå i Lagos.

– Du har selv vært ordførere for Høyre i flere år. Hvorfor har du ikke tatt dette opp med ditt parti?

– Jeg har ikke hatt tid til det. Denne utkastelsen har jo skjedd helt i slutten av min ordførerperiode. «Chuks» har oppholdt seg ulovlig i Norge og fått avslag på saken i alle instanser, men vi skal behandle folk som kastes ut på en anstendig måte.

– Dessverre er det slik at jeg ikke kjenner til alt som foregår til en hver tid, men når jeg får vite om noe jeg mener er feil, er jeg forpliktet til å si fra. Jeg tror heller ikke Erna er klar over hvordan alt fungerer. Derfor har jeg skrevet til henne. Det er ikke for «Chuks» sin del spesielt. Jeg håper bare Erna setter seg inn i systemet, og gjør noe med det. For vi behandler ikke disse menneskene på en human måte.

Erna svarte Hjort

Torsdag svarte Erna Solberg på brevet til Jens Johan Hjort, som er gjengitt av TV2.

«Vår oppgave er å sørge for et godt regelverk som igjen gir riktige avgjørelser. Jeg er enig i at vi skal behandle de som kommer til Norge anstendig og regler skal følges.

I denne saken ble avslag på søknad om asyl gitt i 2012. Det er et eksempel på at for å opprettholde respekten for asylinstituttet er det viktig at de som ikke har beskyttelsesbehov overholder plikten de har til å forlate Norge. Dette blir ikke mindre viktig i en tid vi opplever en stor tilstrømning av asylsøkere og hvor mange av dem som nå kommer har rett til beskyttelse i Norge,» skriver statsministeren.

Erna Solberg på pressekonferanse om gisselsituasjonen i Syria

Erna Solberg har nå svart Jens Johan Hjort.

Foto: Eirik Tufteland Kroken / NRK