NRK Meny
Normal

Tidligere ansatte i Tromsø kommune krever varslervern

De 13 som skrev bekymringsmelding om kritikkverdige forhold i flyktningtjenesten i Tromsø kommune nekter å møte kommunen før de får forsikring om at de får vern som varslere.

– Å stå fram som varsler er en belastning. Mange av oss som tidligere har varslet om kritikkverdige forhold i flyktningtjenesten har erfart at saklig kritikk har blitt omdefinert til arbeidskonflikter eller personlige konflikter. Noen av oss arbeider nå i andre tjenester i kommunen og frykter at det å stå fram vil gi konsekvenser i arbeidsforholdet. De er redd for represalier fra kommuneledelsen, sier talsperson Cecilie Lanes for de13 tidligere ansatte i flyktningtjenesten i Tromsø kommune.

Sendte bekymringsmelding

I midten av april ble det kjent at en tidligere ansatt i flyktningtjenesten i Tromsø kommune var siktet for grovt bedrageri av 4,5 millioner kroner gjennom sju år. Tromsø kommune satte i gang massiv gransking av flyktningtjenesten, både gjennom kontrollutvalget, og et eget team som skal se på den totale driften av flyktningtjenesten.

Cecilie Lanes

Cecilie Lanes er en av de 13 som har sendt bekymringsmelding til Tromsø kommune,

Foto: Privat bilde

De tidligere ansatte i flyktningtjenesten i Tromsø sendte 24. april bekymringsbrev til kommuneledelsen der de ba politikerne granske driften av det kommunale tilbudet for flyktninger. De stiller spørsmål ved om de statlige overføringene som kommunen får til flyktninger faktisk går til en best mulig integreringsprosess for den enkelte flyktning.

Avviste invitasjon

Talsperson for varslerne, Cecilie Lanes mottok nylig en invitasjon til et møte fra Svein-Arne Johansen, konstituert kommunaldirektør ved Byrådsavdeling for utdanning i Tromsø kommune. På møtet skulle han og juridisk rådgiver stille. Lanes avviste innbydelsen. Svein-Arne Johansen har ikke vært tilgjengelig for kommentarer fredag.

– Vi reagerer på at kun en av de 13 tidligere ansatte blir invitert, og krever vern som varslere dersom alle skal møte kommunen. Flere av oss har rapportert til kommuneledelsen, fagforening og hovedverneombud om kritikkverdige forhold for brukere og ansatte uavhengig av hverandre siden 2003. Administrasjonen har i snart 14 år lyttet til forskjellige ansattes kritikk uten å ta nødvendige grep, så vidt oss bekjent. Vi har aldri fått tilbakemelding på våre bekymringsmeldinger. Derfor ønsker vi å møte den politiske ledelsen, og ikke administrasjonen, sier Lanes.

Får møte byråden

Anna Amdal Fyhn

Byråd for Utdanning, Anna Amdal Fyhn.

Foto: NRK

– Det er kommunens varslergruppe, som består av folk i administrasjonen, som har invitert Cecilie Lanes til et møte, sier byråd for Utdanning, Anna Amdal Fyhn til NRK.

Hun regner med at kun en av de 13 ble invitert fordi det var en som skrev under på bekymringsbrevet.

– Hvis ikke varslerne vil møte administrasjonen vil jeg som byråd ta initiativ til et nytt møte med meg. For oss er det viktig at de kan gi oss den informasjonen som vi behøver for å håndtere denne saken best mulig. Jeg kan garantere at varslerne ikke blir uthengt, men blir behandlet på en skikkelig måte, sier byråden.

Cecilie Lanes sier varslerne er fornøyd med at de vil få snakke med den politiske ledelsen om det de mener er kritikkverdige forhold ved flyktningtjenesten i Tromsø kommune.