– For tidlig å si at lavmangel skyldes reinen

For mye rein på vidda er ikke nødvendigs den eneste grunnen til at det er mindre reinlav enn noensinne, mener Norske Reindriftssamers Landsforbund.

Reindød på Finnmarksvidda

Hvert år dør rein av sult i Norge. Her er to av tretti rein som ble funnet døde under det som ble beskrevet som sultkatastrofen i 2010.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Det er for tidlig å si at lavmangel åpenbart skyldes reinen, sier leder Ellinor Marita Jåma i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

I går ble det kjent at lavdekket nå bare utgjør fire prosent av Finnmarksvidda, mot 19 prosent for litt over 25 år siden.

– Dette er en varsko om at Finnmarksvidda ikke tåler mer rein enn det er beite til, sa reindriftssjef Ivar Ekanger til NRK i går.

Over 100 000 rein har de siste årene dødd av sult. Tvangsslakt er ett drastisk tiltak som er satt i gang for å redusere reinbestanden på Finnmarksvidda.

Forsiktig med å konkludere

NRL-lederen advarer på sin side mot å trekke forhastede konklusjoner.

– Vi er innforstått med at det er for mye rein på Finnmarksvidda, men man skal være forsiktig med å konkludere med at dette alene er årsaken til at det er lite lav. Jeg er interessert i få vite mer om det kan være andre årsaksforhold, sier Jåma.

– Hvilke andre årsaker kan det være?

– Vi har store klimaendringer i Norge. Det er en tanke som slår meg, at klimaendringer vi har hatt over år kan være en medvirkende årsak, sier Jåma.