Tidenes studentopptak ved UiT

6871 søkere får tilbud om studieplass ved UiT. Prorektor for utdanning ved UiT Wenche Jakobsen sier at av de store universitetene i Norge er det UiT som øker mest. Det er venteliste for blant annet studiene medisin og psykologi, men også på linjene akvamedisin, barnevern og fiskeri -og havbruksvitenskap.

Prorektor Wenche Jakobsen og kunnskapsminister Iselin Nybø
Foto: Inger Elin Utsi / UiT Norges arktiske universitet