Ti på topp for mineral

Norge er nå på topp ti blant land i verden som er gunstig å drive gruve og mineralvirksomhet i.

 

Det sier 742 gruve- og invisteringsselskap innen mineralbransjen.

Undersøkelsen er gjort av det frittstående Fraser institute i Canada.

Selskapene har vurdert rammer og muligheter for å kunne få til en god og lønnsom drift i de ulike landene.