Ti bedrifter fikk lærlingtilskudd

Ti bedrifter i Finnmark har i dag fått et stimuleringstilskudd på 50.000 kroner fra fylkeskommunen for å ta inn lærlinger. Tilskuddet ble gitt til ulike fag der det har vært vanskelig å skaffe lærlingplasser. Det var Hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune som vedtok tilskuddet under dagens møte.