Tester ut system for fiskekontroll

Neste år blir det trolig krav om at fangsten til havfisketurister skal rapporteres inn til myndighetene.

Frovåg Havfiske på Senja tester ut system for fiskekontroll

Men allerede nå testes et slikt system ut på Frovåg Havfiske på Senja.

– Det er et pilotprosjekt som vi i Frovåg Havfiske og fem andre turistfiskebedrifter er med på, sier daglig leder Charles Olsen, der vi prøver å utvikle et system for registrering av fangst som skal tilfredsstille myndighetenes krav, som sannsynligvis kommer til neste år.

Seriøs næring

Smugling av fisk over grensa er et økende problem. I tillegg mangler det tall på hvor mye fisk som tas opp av fisketuristene. Derfor vil fiskeridepartementet innføre rapporteringsplikt.

Charles Olsen

Charles Olsen i Frovåg Havfiske satser på registrering av fisken turistene tar opp.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Vi prøver å være ei seriøs næring, det er derfor vi har gått inn i dette og prøver å få inn et system så vi får ei registrering av det. Vi er også interessert i at det skal være bærekraftig og at vi ikke tar ut mer av ressursene som det går an å ta, sier Charles Olsen.

Systemet de seks bedriftene tester ut er utviklet av Tromsø-selskapet Dualog.