NRK Meny
Normal

Tester ut et helt unikt prosjekt for å telle elger

Et pilotprosjekt uten pilot er på gang i Salangen og Bardu. Ved hjelp av droner og varmesøkende kameraer skal elgbestanden kartlegges.

Elgtelling

Andre Kjelstrup fra NORUT (til venstre) og Ingeborg Nina Nygaard teller elg med drone.

Foto: Tore Riise / NORUT

Drone

Slik ser dronen som blir brukt til elgtellingen ut.

Foto: Tore Riise / NORUT

Prosjektet er et samarbeid mellom NORUT (Northern Research Institute) og kommunene Bardu og Salangen.

I to dager flys det med droner over utvalgte områder i de to kommunene. Målet er å se om elgtelling med ubemannede luftfartøy kan være et alternativ til elgtelling med helikopter.

Torsdag var den første flydagen. Da vekslet det mellom sol og overskya vær, og mange utfordringer ble avdekket. Det forteller prosjektleder Tore Riise i NORUT.

– Vi ser at tid på døgnet, værforhold og årstid kan spille inn på hvor vellykket tellingen blir. Jo seinere på vinteren, dess vanskeligere blir forholdene. Det varmesøkende kameraet reagerer på varme steiner i landskapet, og rent visuelt kan det være problematisk å skille en barflekk med en elg, forklarer han.

Elgen uberørt

droneprosjekt

Tore Riise er prosjektleder i NORUT.

Foto: NORUT

Men Skogens Konge ser ikke ut til å reagere nevneverdig på at det svirrer droner i lufta over ham.

– Dronene vi bruker gir lite støy, og vi flyr ganske høyt. Det virker ikke som at elgen lar seg forstyrre. Enkelte løfter kanskje litt på ørene, men det er så langt ingen som viser tegn til frykt, sier Riise.

– Men vil ikke en drone favne over et veldig begrensa område?

– Det spørs hvordan man ser på det. Ofte er det store deler i en kommune som ikke er aktuell å se på, for eksempel snaufjellet. Forflytningene med droner går ganske radig, og det går kort tid å komme i lufta. Så torsdag fikk vi dekket hele det området vi hadde bestemt oss for, sier Riise.

Fredag er det området mellom Bardujord og Rubben opp mot Sørdalen i Bardu det skal prøveflys i. Så starter arbeidet med en erfaringsrapport, som kommunene får i hende om noen uker. Deretter blir det opp til Salangen og Bardu sjøl om de vil satse videre på droneflyving.

Elg med drone

Elgene er enkelt å se ved hjelp av drone.

Foto: Tore Riise / NORUT