Tar ut stevning mot kommunen

Skjervøy Park og Anleggsservice tar i dag ut stevning mot Skjervøy kommune for å ha mistet en brøytekontrakt på 6 millioner kroner. Bakgrunnen er at Skjervøy Park og Anleggsservice fikk medhold i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Kofa om at de skulle hatt kontrakten ved anbudsutlysningen. Det sier selskapets prosessfullmektig Kjersti Holum Karlstrøm.