Tar opp flysaken med ministeren

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (A) ber samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om å svare på hvordan han vil sikre at flytilbudet ved Sørkjosen lufthavn ikke forverres. I anbudet for flyruter ble det fastslått at Sørkjosen fortsatt skulle ha minimum to daglige avganger, men det nye ruteoppsettet gir ifølge Nordreisa kommune både færre avganger og lengre reisetid.